NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

http:trangnhac.freevnn.com http:trangnhac.freevnn.com
Date: Jul 19, 2010


Phần mềm khá hay nhưng đọc tiếng việt cứng quá lại không đều, không dứt khoát. Nếu có một chút diễn cảm thì tốt. Phân tích các loại câu như: Cảm thán, điều kiện ... chắc sẽ diễn cảm được thui. Chúc bạn thành công hơn nữa. T...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online