NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

dũng nguyễn
Date: Jun 03, 2016


cám ơn bạn về 1 phần mềm rất hay. Tuy nhiên tôi thấy khoảng nghỉ khi đọc dấu chấm và xuống dòng quá ngắn, hi vọng bạn có thể chỉnh lại cho hợp lý hơn.
NHMTTS - Vietnamese text to speech online