NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Nam Vũ Nguyễn
Date: Aug 20, 2012


Cảm ơn tác giả đã tạo phần mềm hỗ trợ rất tốt cho việc học phát âm tiếng Việt. Để mở rộng phạm vi ứng dụng c/t, nên có 2 chế độ đọc: Đọc bình thường (như hiện tại) và đọc tất cả (dấu chấm, phẩy, hai chấm... không ...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online